Romanian recruitment notice

Romanian recruitment notice

Romanian recruitment notice
 Trung tâm hàn công nghệ cao Hà Nội thông báo thi tuyển đơn hàng Rumani
 Ngày thi: 15 tháng 4 năm 2019
 Địa chỉ: Thôn Thượng Phúc - xã Bắc Hồng - Đông Anh - Hà Nội 
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ.

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn