Trung tâm Hàn công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển lao động làm việc cho công ty KENCANA như sau

Recruiment anouncement

Recruiment anouncement
 recruiment anouncement 

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder.vn@gmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn