tuyển thợ hàn đóng tàu Litva

Thông báo tuyển Litva tháng 8 năm 2023

Thông báo tuyển Litva tháng 8 năm 2023
 Cần 100 thợ hàn MIG, MAG cho công ty đóng tàu LITVA lương 6 - 8 EUR/giờ ; tháng làm 220 - 240 giờ
liên hệ: 0336622183 (Mr.Hợp)

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn