lịch nghỉ lễ

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2023

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2023
 Lịch nghỉ lễ quốc khánh của Công ty CP hàn Công nghệ cao Hà Nội tù 1/9 - 4/9 năm 2023
Từ 5/9/2023 Công ty làm việc bình thường

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn