THI TUYỂN ĐƠN HÀNG BA LAN

THÔNG BÁO THI TUYỂN ĐƠN HÀNG BA LAN

THÔNG BÁO THI TUYỂN ĐƠN HÀNG BA LAN
 TRUNG TÂM HÀN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI THÔNG BÁO THI TUYỂN ĐƠN HÀNG BA LAN

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn