THÔNG BÁO THI TUYỂN trung tâm hàn công nghệ cao hà nội

THÔNG BÁO THI TUYỂN

THÔNG BÁO THI TUYỂN
TRUNG TÂM HÀN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI thông báo tuyển lao động làm việc tại BAHRAIN.
Ngày thi : 28 tháng 3 năm 2019 
Địa điểm: Trung tâm hàn công nghệ cao Hà Nội
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ!

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn