Trung tâm hàn công nghệ cao Hà Nội thông báo thi tuyển đơn hàng dubai - ả rập

THÔNG BÁO THI TUYỂN ĐƠN HÀNG DUBAI

THÔNG BÁO THI TUYỂN ĐƠN HÀNG DUBAI
Trung tâm Hàn công nghệ cao Hà Nội thông báo thi tuyển đơn hàng Dubai - Ả rập
Ngày thi: 19 - 24 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Trung tâm hàn công nghệ cao Hà Nội
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ!

Support online

Mr. HƯNG
(+84) 0988196666
Mr. BÌNH
(+84) 0988092450
Mr. Sand
(+84) 0336622183
Copyright by Vietnam Welder - Vietnam Manpower
Address: Thuong Phuc Village, Bac Hong Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24-3958.4656       Fax: (+84) 24-3958.4436
Email: vietnamwelder@hotmail.com       Website: http://vietnamwelder.vn